กิจกรรม: Recently Added Listings RSS

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงาน ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น สะท้อนประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่าย

ชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ,

www.facebook.com/horsilpkku

มข.จัดงาน ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองขอนแก่น สะท้อนประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการภาพเก่า เล่าเรื่องเมืองขอนแก่น ในวาระ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สะท้อนประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นผ่านภาพถ่าย ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่ ...

หมวดหมู่:กิจกรรม

ติดตามเราทาง facebook

หมวดหมู่ประกาศ