OTOP CITY IN KHONKAEN ครั้งที่ 17 ณ สวนรัชดานุสรณ์ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 -21.00 น.  

นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน “OTOP CITY  IN KHONKAEN  ครั้งที่ 17  DINO ภูมิปัญญาไทย  ก้าวไกลสู่สากล”  พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  และคณะกรรมการเครือข่ายOTOP  จังหวัดขอนแก่น  โดยนางสาวนวลละออ  จุลพันธ์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  รกท.พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งการจัดงานครั้ง  เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาคีการพัฒนา  และองค์กรเอกชน   เป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก  และเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้รับโอกาสทางการตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ  มีผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายสินค้าในงานทั้งในและต่างจังหวัด ทั่วทุกภูมิภาค กว่างาน 120 บูท

ซึ่งงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2560  เวลา 09.00 -21.00 น. ณ สวนรัชดานุสรณ์  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

ที่มา http://khonkaen.cdd.go.th/2017/05/29/เปิดแล้ว-otop-city-khonkaen-ครั้งที่-17

ติดตามเราทาง facebook

หมวดหมู่ประกาศ