งานเกษตรอีสาน 20-29 มกราคม 2560 นี้ จัดโดยกระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.ขอนแก่น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมเปิดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย”  ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ร่วมจัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร พร้อมให้บริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี พบกันที่งาน 20-29 มกราคม 2560 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายคมสัน  จำรูญพงษ์  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20  ถึง 29 มกราคม 2560 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชูแนวคิดเอกลักษณ์ “น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลา   ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการพัฒนาการเกษตร

ภายในงานได้เตรียมการจัดแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับต่างๆ การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ตลอดจนนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 การส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป สนับสนุนให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดงานบนพื้นที่กว่า 60 ไร่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นอกจากนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ นิทรรศการเกี่ยวกับด้านการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำหน่ายพันธุ์ไม้และผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เสวนาวิชาการทางการเกษตร ฝึกอาชีพการเกษตร เผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีการประกวดต่างๆ เช่น กระบือ โคนม  สัตว์ปีกทุกประเภท  ประกวดภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันภูมิปัญญาชาวบ้าน การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรของนักเรียน การฝึกอบรมอาชีพมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและอีกมากมาย ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานประมาณ 500,000 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ในหัวข้อพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตรจากตู้ประชาสัมพันธ์ Kiosk และการนำเสนอแอปพลิเคชั่นกระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส หรือ OAE RCMO จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20-29 มกราคม 2560 เวลา 08.30 –20.00 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โทร. 043 261 513 ในวันและเวลาราชการ

*********************
ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดต่างๆ คลิกที่นี่

ติดตามเราทาง facebook

หมวดหมู่ประกาศ